Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

V Brně díky evropské dotaci budou nové koncertní varhany

(14. 12. 2011) V kostele Nanebevzetí Panny Marie v centru Brna vzniknou nové koncertní varhany. Dotaci ve výši 23 milionů korun na jejich výstavbu dnes na svém zasedání schválil Výbor Regionální rady Jihovýchod. Varhany budou používány jako doprovod bohoslužeb, pro varhanní koncerty, koncerty absolventů varhanních tříd a Brněnský varhanní festival. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je kulturní památkou a jednou z nejhodnotnějších raně barokních staveb v Brně. Zdejší původní barokní varhany z roku 1744 byly úplně zničeny následkem leteckého bombardování Brna v roce 1944. Jednalo se o vrcholně barokní nástroj včetně celé monumentální skříně s bohatou řezbářskou figurální výzdobou a vybavení kůru. Po ukončení záchranných prací na kostele byly na prázdný kůr postaveny náhradní varhany z roku 1933, které zde dodnes stojí. Varhany jsou ale ve velmi špatném stavu. Jejich technické řešení je překonané, nástroj svou koncepcí, provedením i materiály již dosloužil.

Nové varhany budou mít mechanickou tónovou i rejstříkovou trakturu, zásuvkové vzdušnice a elektronické ovládání. Nepůjde však o stavbu barokního nástroje či o kopii původních varhan. Nové varhany jsou koncipovány jako originální nový nástroj z kvalitních materiálů pro koncertní využití s třemi manuály a pedálem a 48 labiálními a jazykovými plně znějícími rejstříky. Plánováno je celkem 3 543 píšťal.

Nové varhany doprovodí bohoslužby, sólisty, orchestry při provádění figurální hudby. Budou sloužit k  varhanním koncertům, nahrávání varhanní literatury, mohou zde probíhat koncerty absolventů varhanních tříd brněnské konzervatoře i Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Varhany se použijí při koncertech v rámci varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Brněnského varhanního festivalu.

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně předložil Nadační fond Campianus. Partneři fondu jsou Český rozhlas Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Konzervatoř Brno, Brněnský varhanní festival a další. Záštitu nad projektem převzal Roman Onderka, podpořil ho Václav Havel a v roce 2008 kardinál Tomáš Špidlík.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více