Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vila Löw-Beer v Brně se otvírá pro veřejnost

Od soboty 16. 1. 2016 máte možnost navštívit interiéry krásné a kompletně památkově obnovené vily Löw-Beer. Nová muzejní expozice s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat vyzdvihuje hospodářské a stavební aktivity rodiny Löw-Beerů, které svým významem dalece přesáhly hranice města Brna a potažmo České republiky, např. ve výstavbě vily Tugendhat.

Expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od druhé poloviny 19. století až do počátku 20. století. Expozice stojí na pomezí muzea architektury a „house-muzea“. Expozice je umístěna v deseti místnostech v I. a II. podlaží vily.

Prolog je věnován rychlému růstu Brna ve 2. polovině 19. století v souvislosti se zrušením hradeb a rozvojem industrializace. Dále se návštěvník seznámí se základními genealogickými údaji o rodu Löw-Beerů, s rozvojem vilové kolonie v Černých Polích
a s historií samotné vily. Nedílnou součástí expozice je i náznaková instalace měšťanského interiéru přelomu 19. a 20. století (jídelny), která obsahuje nejen originální nábytkové kusy ze sbírek Moravské galerie, ale i nápojový servis, drobné porcelánové plastiky a atmosféru dokreslující textilie. Opulentní výzdoba interiérů přelomu století vedla posléze Gretu a Fritze Tugendhatových k odmítnutí tohoto stylu a příklonu k jednoduché až strohé moderně.

 V Galerii Celnice můžete do 20. 3. 2016 navštívit také výstavu Slavné vily Jihomoravského kraje. Najdete zde přes 20 příkladů vilových staveb a staveb rodinných domků a představuje jejich vznik, zajímavé osudy i jejich současný stav. Výstava doprovází stejnojmennou publikaci Slavné vily Jihomoravského kraje, která představuje architektonicky zajímavé objekty na tomto území.

 Podrobnosti o návštěvních hodinách, vstupném v nové expozici a také o dalších kulturních akcích zde pořádaných získáte zde: http://www.vilalowbeer.cz/cz/

Rozsáhlá památková obnova vily Löw-Beer včetně přípravy interiéru pro muzejní expozice, a také úpravy zahrady a zahradního domku Celnice, proběhly také díky dotacím z ROP Jihovýchod.

Projekt s názvem Obnova secesní památky − vila a život rodiny Löw-Beerů mohl být v letech
2013–2015 realizován i díky dotaci z ROP Jihovýchod v předpokládané výši zhruba 47 milionů korun.

Projekt rekonstrukce celnice-zahradního domku s názvem Celnice − zahradní domek Löw-Beerovy vily mohl být v letech 2014–2015 realizován i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši zhruba 3,7 milionu korun.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více