Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vláda v tichosti rozhoduje o budoucnosti krajů

(6. 6. 2012) O budoucnosti a struktuře operačních programů se dnes rozhoduje za zavřenými dveřmi. Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě utajovaný materiál, který navrhuje zrušení regionálních operačních programů pro příští programové období, aniž by proběhla jakákoliv řádná diskuse a výměna argumentů s nositeli těchto programů a budoucích projektů, tedy s kraji a obcemi. Ministerstvo pro místní rozvoj chce v návrhu řídit dotace samo, i přes tristní výsledky s řízením některých programů v tomto období.

Na dnešním jednání vlády ČR má být předložen materiál s názvem: Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů, který na jednání přinesl ministr pro místní rozvoj. O předložení materiálu v tomto termínu se regiony dozvěděly až z médií, jeho obsah ministerstvo opakovaně odmítlo poskytnout.

Uvedený dokument ani formou přípravy, ani svým obsahem v žádném případě nerespektuje principy partnerství nezbytné pro ratifikaci Smlouvy o partnerství uvedené jak v návrhu nového nařízení pro období 2014+, tak v dokumentu EK SWD (2012) 106 − Princip partnerství při implementaci SSR rámce fondů. Obsah dokumentu je tedy v přímém rozporu se svým názvem. Dohoda o partnerství, která je podmínkou čerpání evropských dotací po roce 2013, na základě takového dokumentu nemůže být uzavřena.

 „Považujeme za velmi neetické a nestandardní, že vláda jedná o materiálu, který má rozhodnout o osudu všech krajů v příštím programovém období, bez jakékoliv konzultace, jednání nebo diskuse. Jsme přesvědčeni, že jednání ministerstva pro místní rozvoj v této věci není v pořádku. Neměli jsme možnost naši práci a regionální operační programy obhajovat, vložit do diskuse pádné argumenty pro jejich zachování,„ řekl MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina, k této informaci.

Revize nastavení operačních programů by měla spočívat především ve sjednocení pravidel pro žadatele a v zapojení partnerů do rozhodování, avšak sloučení sedmi regionálních operačních programů do jednoho společného znamená návrat k neosvědčenému modelu z předchozího období. Škrtem sedmi ROP vláda sice dosáhne snížení počtu OP, ale naopak zastaví fungující organizace, aby s několika „obřími“ programy bylo v budoucnu ještě obtížnější evropské peníze čerpat. Důkazem jsou velké OP (např. doprava či vzdělávání), jejichž zastavení znamená stop obrovského balíku peněz. To se může stát velkému společnému ROP v budoucnu a lze to i očekávat vzhledem ke schopnostem MMR řídit programy, které jsou velmi špatně čerpající a fungující.

  „Pokud nastavíme architekturu operačních programů správně, pak mohou další prostředky zásadním způsobem napomoci rozvoji České republiky. Regionální rozvoj je v kompetenci krajů a rozhodování o lokálních problémech z centra nefunguje,“ dodal Jiří Běhounek.

 

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více