Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vlna nových sportovišť v Brně nekončí

(28. 11. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil dalších téměř 52 milionů korun dotací pro brněnské parky, hřiště a sportoviště v Medlánkách, Novém Lískovci i centru města.   

Celkem 37,4 milionu korun dotací je připraveno pro zásadní úpravy a ozdravení jižní a jihozápadní části parku pod hradem Špilberk a přístupové cesty na Špilberk z ulice Údolní. V rámci regenerace parku bude řešeno především zpevnění komunikací asfaltem a renovace zpevněných ploch, sadové úpravy a nová výsadba, obnovení parkového mobiliáře a obnoveno bude i veřejné osvětlení.

Dotace 6,3 milionu korun poslouží k regeneraci dvou sportovních ploch na ulicích Botanická a Rybářská a vytvoření jednoho nového hřiště v lokalitě Vysoká v městské části Brno-střed. Všechny lokality se nachází v husté zástavbě, kde je množství volných ploch pro sport a aktivní odpočinek velmi omezené. Nyní zde vzniknou moderní, volně přístupná, kvalitní a bezpečná víceúčelová  hřiště pro děti i dospělé.  V lokalitě Vysoká budou instalovány překážky pro trénink rychle se rozvíjejícího parkouru (parkour je metoda tréninku mysli a těla skrze pohyb v přirozeném prostředí), který bude třetím svého druhu v Brně.

Dotace téměř 8 milionů korun zajistí dokončení sportovního areálu při ulici Hudcova v Medlánkách. Dojde zde k revitalizaci škvárového sportoviště, které je v současné době v naprosto nevyhovujícím stavu. Není zde funkční drenážní systém, takže po deštích na hřišti zůstává stát voda, sportoviště je nepravidelně svažité a významným problémem je jeho vysoká prašnost, která zhoršuje ovzduší v nejbližším okolí a znemožňuje každodenní využití sportoviště dětmi a mládeží. Revitalizací tohoto nevyhovujícího sportoviště bude konečně dokončen víceúčelový sportovní areál, který bude sloužit nejen přilehlé základní škole, ale i pro potřeby široké veřejnosti a místní sportovní organizace.

Sportovně rekreační areál Pod Plachtami v Novém Lískovci získá díky dotaci téměř 8 milionů korun nové kvalitní fotbalové a softbalové hřiště, a to včetně vyřešení odvodnění obou sportovišť. V budoucnu projekt počítá s další etapou, kdy dojde k vybudování zázemí pro sportovce a správce areálu. Tato etapa bude realizována na vlastní náklady městské části.

Díky dotaci 6,5 milionu korun proběhne také regenerace víceúčelového hřiště, které je součástí areálu ZŠ a MŠ Merhautova (základní škola má dvě samostatné budovy Merhautova 37 a Vranovská 17).  Hřiště bude rozděleno na volejbalové hřiště a na hřiště pro malou kopanou, budou zde běžecké dráhy. Areál hřiště bude doplněn kompletním doskočištěm pro skok daleký včetně odrazového břevna, bezpečnostních pryžových obrub a sektorem pro vrh koulí včetně odhodového břevna. Dále bude postaveno nové oplocení včetně vstupních uzamykatelných bran a budou odstraněny náletové dřeviny, které zasahují do prostoru hřiště i oplocení. Areál bude přístupný široké veřejnosti i oddílům, kroužkům i neziskovým organizacím.

Přehled čerpání IPRM Brno:

Z ROP Jihovýchod bylo Brnu již 965 685 942 korun dotací proplaceno, celkem 1 586 345 368 korun dotací schváleno VRR. Ukončeno je 49 brněnských projektů, 34 projektů je schváleno VRR nebo jsou již v realizaci, 1 projekt je v hodnocení. Je zde naprosto reálný předpoklad, že město Brno využije takřka všechny dotační peníze, které mělo v ROP Jihovýchod k dispozici.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více