Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vlna nových sportovišť v Brně nekončí

(28. 11. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil dalších téměř 52 milionů korun dotací pro brněnské parky, hřiště a sportoviště v Medlánkách, Novém Lískovci i centru města.   

Celkem 37,4 milionu korun dotací je připraveno pro zásadní úpravy a ozdravení jižní a jihozápadní části parku pod hradem Špilberk a přístupové cesty na Špilberk z ulice Údolní. V rámci regenerace parku bude řešeno především zpevnění komunikací asfaltem a renovace zpevněných ploch, sadové úpravy a nová výsadba, obnovení parkového mobiliáře a obnoveno bude i veřejné osvětlení.

Dotace 6,3 milionu korun poslouží k regeneraci dvou sportovních ploch na ulicích Botanická a Rybářská a vytvoření jednoho nového hřiště v lokalitě Vysoká v městské části Brno-střed. Všechny lokality se nachází v husté zástavbě, kde je množství volných ploch pro sport a aktivní odpočinek velmi omezené. Nyní zde vzniknou moderní, volně přístupná, kvalitní a bezpečná víceúčelová  hřiště pro děti i dospělé.  V lokalitě Vysoká budou instalovány překážky pro trénink rychle se rozvíjejícího parkouru (parkour je metoda tréninku mysli a těla skrze pohyb v přirozeném prostředí), který bude třetím svého druhu v Brně.

Dotace téměř 8 milionů korun zajistí dokončení sportovního areálu při ulici Hudcova v Medlánkách. Dojde zde k revitalizaci škvárového sportoviště, které je v současné době v naprosto nevyhovujícím stavu. Není zde funkční drenážní systém, takže po deštích na hřišti zůstává stát voda, sportoviště je nepravidelně svažité a významným problémem je jeho vysoká prašnost, která zhoršuje ovzduší v nejbližším okolí a znemožňuje každodenní využití sportoviště dětmi a mládeží. Revitalizací tohoto nevyhovujícího sportoviště bude konečně dokončen víceúčelový sportovní areál, který bude sloužit nejen přilehlé základní škole, ale i pro potřeby široké veřejnosti a místní sportovní organizace.

Sportovně rekreační areál Pod Plachtami v Novém Lískovci získá díky dotaci téměř 8 milionů korun nové kvalitní fotbalové a softbalové hřiště, a to včetně vyřešení odvodnění obou sportovišť. V budoucnu projekt počítá s další etapou, kdy dojde k vybudování zázemí pro sportovce a správce areálu. Tato etapa bude realizována na vlastní náklady městské části.

Díky dotaci 6,5 milionu korun proběhne také regenerace víceúčelového hřiště, které je součástí areálu ZŠ a MŠ Merhautova (základní škola má dvě samostatné budovy Merhautova 37 a Vranovská 17).  Hřiště bude rozděleno na volejbalové hřiště a na hřiště pro malou kopanou, budou zde běžecké dráhy. Areál hřiště bude doplněn kompletním doskočištěm pro skok daleký včetně odrazového břevna, bezpečnostních pryžových obrub a sektorem pro vrh koulí včetně odhodového břevna. Dále bude postaveno nové oplocení včetně vstupních uzamykatelných bran a budou odstraněny náletové dřeviny, které zasahují do prostoru hřiště i oplocení. Areál bude přístupný široké veřejnosti i oddílům, kroužkům i neziskovým organizacím.

Přehled čerpání IPRM Brno:

Z ROP Jihovýchod bylo Brnu již 965 685 942 korun dotací proplaceno, celkem 1 586 345 368 korun dotací schváleno VRR. Ukončeno je 49 brněnských projektů, 34 projektů je schváleno VRR nebo jsou již v realizaci, 1 projekt je v hodnocení. Je zde naprosto reálný předpoklad, že město Brno využije takřka všechny dotační peníze, které mělo v ROP Jihovýchod k dispozici.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více