Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Volno pro úzkokolejku na Pelhřimovsku

(4. 2. 2010) Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, první soukromý provozovatel veřejné železniční dopravy, získala 23milionovou dotaci ROP Jihovýchod na modernizaci tří motorových vozů typu MBxd2. Celkové náklady projektu přesahují 50 milionů korun. Vozům jezdícím na unikátní regionální úzkorozchodné dráze z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně svítí zelená, což v řeči železničářů znamená volno.

„Spolufinancování projektu modernizace úzkorozchodných motorových vozů pro naši úzkokolejku je pro nás naprosto klíčové. Jde totiž o projekt, který dokazuje, že jindřichohradecká úzkokolejka není zdaleka pouze turistickou atrakcí a technickou památkou, ale má své místo na dopravním trhu regionální osobní dopravy ve veřejném zájmu i v budoucnosti. Jsme toho názoru, že „handicap" úzkého rozchodu vzhledem k užitné hodnotě železniční tratě lze více než eliminovat nasazením moderních vozidel odpovídajících technicky i úrovní kultury cestování 21. století. Že to není chiméra, známe z řady rakouských a německých úzkokolejek a jsme velmi rádi, že nám finanční prostředky poskytnuté v rámci ROP Jihovýchod umožňují tento projekt, který především zkvalitní dopravní obsluhu území obsluhovaného našimi úzkokolejkami, realizovat," řekl Ing. Jan Šatava, předseda představenstva JHMD a. s.

Jindřichohradecké místní dráhy provozují již 15 let regionální úzkorozchodné dráhy z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně a zajišťují tak v režimu závazku veřejné služby základní dopravní obslužnost na Pelhřimovsku. Současné řešení železniční osobní dopravy je značně neekonomické. Zastaralé lokomotivy mají vysokou spotřebu paliva a velké nároky na údržbu. Navíc osobní vozy ze 60. let minulého století nejsou přizpůsobeny pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí. Úzkokolejka je sice oblíbená turisty i místními občany, ale nesplňuje současné požadavky na cestování.

Modernizace vozů zahrnuje montáž nového, ekologičtějšího hnacího agregátu, rozsáhlou úpravu skříně vozidla a renovaci interiéru vozidla v prostorách pro cestující. Vozy budou přizpůsobeny pro přepravu tělesně postižených cestujících a pasažérů s dětskými kočárky i jízdními koly. Také obsluhující personál se dočká zlepšení pracovního prostředí.
Postupná modernizace tří motorových vozů potrvá tři roky. Koncem února 2013 budou všechny tři vozy po typových zkouškách, ověřování a zkušebním provozu v pravidelném provozu. Vzhledem k tomu, že část tratě Jindřichův Hradec-Obrataň přechází do Jihočeského kraje, bude žádost o podporu modernizace čtvrtého motorového vozu podána ještě letos Regionální radě Jihozápad.

Historie a současnost úzkorozchodné dráhy na Pelhřimovsku
Trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice je v provozu od roku 1897 a trať do Obrataně je o devět let mladší. Motorizace osobní dopravy zde byla zavedena v roce 1930. Od 70. let byla existence úzkokolejek v ohrožení. Vláda České republiky v roce 1993 nakonec vyhlásila privatizaci úzkokolejek a o rok později tak byla založena společnost Jindřichohradecké místní dráhy.

Tratě mají rozchod 760 mm a na jejich celkové délce 79 kilometrů je 30 stanic a zastávek. Místní obyvatelé využívají úzkokolejku jako náhradu za městskou dopravu. Vlak jede asi padesátkou podél řeky Kamenice a přes kopce mikroregionu Svidník. Romantiku zesilují idylická nádraží, houkání lokomotivy upozorňující na odjezd, vlakvedoucí procházející vlakem a vyptávající se cestujících na cíl jejich cesty, neboť některé zastávky jsou na znamení, lesní ticho, houbaři, cyklisté, turisté, v zimě lyžaři a také například několik původních ocelových mostů či unikátní vlečka po čtyři metry vysokém a dokonce i osvětleném ocelovém mostě do keramičky nedaleko Lovětína. V provozu byla vlečka ještě v polovině 80. let.

Vlaky mají určený jízdní řád. Neexistuje žádný dispečer a dojde-li ke zpoždění nebo nastane jiná mimořádná událost, domluví se strojvedoucí vlaků radiovým zařízením na společném řešení. Před výhybkou vlak zastaví a cestující mohou přihlížet, jak vlakvedoucí osobně odemyká a zamyká výhybky pomocí archaicky vyhlížejících klíčů. Další turistickou atrakcí na zdejší trati je parní lokomotiva s historickou soupravou.

Obě úzkokolejné tratě jsou technickou památkou, živou turistickou atrakcí a významně tak přispívají k rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více