Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Všechny peníze na dopravu máme úspěšně vyčerpány!

(18. 4. 2014) 172 ukončených dopravních projektů dotovaných z ROP Jihovýchod přineslo pro jižní Moravu a Vysočinu 410 kilometrů nových a rekonstruovaných silnic II. a III. tříd, více než 100 nových ekologických autobusů, 13 regionálních vlaků, 23 trolejbusů, 9 nízkopodlažních tramvají, 39 přestupních terminálů a 90 kilometrů cyklostezek. Dalších 66 projektů se nyní ještě realizuje. Celkem region získá z ROP Jihovýchod investice do dopravy za téměř 10 miliard korun, z čehož 7 miliard korun již bylo vyplaceno, zbývající peníze jsou již přiděleny projektům, které se právě realizují.

ROP Jihovýchod významně přispívá k rozvoji dopravy v regionu Jihovýchod. Na dopravu je alokována přibližně polovina prostředků celého programu tj. téměř 10 miliard korun. 

Více než třetina peněz je vyčleněna na rozvoj a zkvalitnění regionální silniční sítě, tedy silnic II. a III. tříd. V rámci realizovaných projektů již bylo zrekonstruováno nebo nově postaveno přibližně 410 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, což je asi 4,63 % silniční sítě regionu. Jsou to např. silnice Čejkovice–Velké Bílovice, Rájec–Blansko, průtah Lažánkami, Moravské Budějovice-hranice kraje, Vranov nad Dyjí průtah směr Onšov, Svatobořice–Mistřín průtah, Přeskače průtah, Lipůvka průtah, Pelhřimov–hranice kraje, Jaroměřice–Hrotovice, Počátky průtah a mnohé další. 

Dostupnost dopravy je zaměřena kromě silnic také na budování nových a modernizace a přestavby starých přestupních terminálů a uzlů veřejné dopravy, které jejich uživatelům nyní zajišťují snadnější, bezpečnější a kvalitnější cestování do škol, za prací nebo např. za lékařem, a to jak běžným občanům, tak i maminkám s kočárky a handicapovaným občanům. Najdeme je např. v Novém Městě na Moravě, v Medlovicích, Šakvicích, Moravském Krumlově, Tetčicích, ve Znojmě, Jevišovicích, Chotěboři, Náměšti nad Oslavou a dalších obcích a městech regionu. Za téměř 700 milionů jich bylo již 26 vybudováno a dalších 13 se právě buduje. 

Do podpory dopravy v ROP Jihovýchod také patří nákup ekologických a nízkopodlažních dopravních prostředků veřejné dopravy. Bylo pořízeno více než 100 ekologických vozidel pro veřejnou dopravu – tj. autobusů splňujících emisní normu Euro 5 včetně autobusů na stlačený zemní plyn. Dále bylo pořízeno
9 nízkopodlažních tramvají v Brně, 23 trolejbusů v Jihlavě a 13 regionálních vlaků na Vysočině. Podle předběžných odhadů nově pořízené nízkopodlažní dopravní prostředky komfortněji přepraví denně na
200 tisíc cestujících. 

V neposlední řadě přispívá ROP Jihovýchod také k rozvoji sítě cyklostezek. Díky dotaci již bylo postaveno přibližně 90 kilometrů cyklostezek, přitom podle pasportu cyklostezek Centra dopravního výzkumu byla celková délka cyklostezek v regionu Jihovýchod na začátku roku 2011 přibližně 210 kilometrů. Monitoringem návštěvnosti cyklostezek vybudovaných z prostředků ROP Jihovýchod bylo zjištěno, že v letní sezóně navštíví průměrně sledované úseky denně více než 300 uživatelů. Jsou to např. cyklistické stezky a komunikace pro pěší kolem řeky Svitavy IV. etapy, cyklostezky Brno cyklostezky Brno–Obřany–Bílovice nad Svitavou, v Přibyslavi, Jihlava–Třebíč–Raabs, cyklotrasa Brno–Vídeň a další. 

Věříme, že rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury včetně cyklostezek přispívá také k redukci dopravních nehod. Podle předběžných odhadů by projekty ROP Jihovýchod měly pomoci je snížení počtu dopravních nehod o 350 nehod ročně a vyřešit 125 kolizních míst cyklistické a automobilové dopravy. 

Dalším významným přínosem těchto projektů je zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu díky širším, kvalitním a přehledným komunikacím, můžeme zde vidět ekologickou šetrnost spočívající ve snížení zatížení obyvatel hlučností a prašností, nové terminály a vlaky zkvalitňují veřejnou hromadnou dopravu a přispívají k jejímu většímu využívání a snižování automobilové dopravy a mohli bychom najít mnohé další. 

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili téměř 13,5 miliardy korun. Zdálo by se, že máme k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy podepsané s příjemci už pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. K dnešnímu dni máme 601 ukončených projektů a 285 projektů je nyní v realizaci. 

Více informací o ROP Jihovýchod naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více