Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Všechny peníze na dopravu máme úspěšně vyčerpány!

(18. 4. 2014) 172 ukončených dopravních projektů dotovaných z ROP Jihovýchod přineslo pro jižní Moravu a Vysočinu 410 kilometrů nových a rekonstruovaných silnic II. a III. tříd, více než 100 nových ekologických autobusů, 13 regionálních vlaků, 23 trolejbusů, 9 nízkopodlažních tramvají, 39 přestupních terminálů a 90 kilometrů cyklostezek. Dalších 66 projektů se nyní ještě realizuje. Celkem region získá z ROP Jihovýchod investice do dopravy za téměř 10 miliard korun, z čehož 7 miliard korun již bylo vyplaceno, zbývající peníze jsou již přiděleny projektům, které se právě realizují.

ROP Jihovýchod významně přispívá k rozvoji dopravy v regionu Jihovýchod. Na dopravu je alokována přibližně polovina prostředků celého programu tj. téměř 10 miliard korun. 

Více než třetina peněz je vyčleněna na rozvoj a zkvalitnění regionální silniční sítě, tedy silnic II. a III. tříd. V rámci realizovaných projektů již bylo zrekonstruováno nebo nově postaveno přibližně 410 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, což je asi 4,63 % silniční sítě regionu. Jsou to např. silnice Čejkovice–Velké Bílovice, Rájec–Blansko, průtah Lažánkami, Moravské Budějovice-hranice kraje, Vranov nad Dyjí průtah směr Onšov, Svatobořice–Mistřín průtah, Přeskače průtah, Lipůvka průtah, Pelhřimov–hranice kraje, Jaroměřice–Hrotovice, Počátky průtah a mnohé další. 

Dostupnost dopravy je zaměřena kromě silnic také na budování nových a modernizace a přestavby starých přestupních terminálů a uzlů veřejné dopravy, které jejich uživatelům nyní zajišťují snadnější, bezpečnější a kvalitnější cestování do škol, za prací nebo např. za lékařem, a to jak běžným občanům, tak i maminkám s kočárky a handicapovaným občanům. Najdeme je např. v Novém Městě na Moravě, v Medlovicích, Šakvicích, Moravském Krumlově, Tetčicích, ve Znojmě, Jevišovicích, Chotěboři, Náměšti nad Oslavou a dalších obcích a městech regionu. Za téměř 700 milionů jich bylo již 26 vybudováno a dalších 13 se právě buduje. 

Do podpory dopravy v ROP Jihovýchod také patří nákup ekologických a nízkopodlažních dopravních prostředků veřejné dopravy. Bylo pořízeno více než 100 ekologických vozidel pro veřejnou dopravu – tj. autobusů splňujících emisní normu Euro 5 včetně autobusů na stlačený zemní plyn. Dále bylo pořízeno
9 nízkopodlažních tramvají v Brně, 23 trolejbusů v Jihlavě a 13 regionálních vlaků na Vysočině. Podle předběžných odhadů nově pořízené nízkopodlažní dopravní prostředky komfortněji přepraví denně na
200 tisíc cestujících. 

V neposlední řadě přispívá ROP Jihovýchod také k rozvoji sítě cyklostezek. Díky dotaci již bylo postaveno přibližně 90 kilometrů cyklostezek, přitom podle pasportu cyklostezek Centra dopravního výzkumu byla celková délka cyklostezek v regionu Jihovýchod na začátku roku 2011 přibližně 210 kilometrů. Monitoringem návštěvnosti cyklostezek vybudovaných z prostředků ROP Jihovýchod bylo zjištěno, že v letní sezóně navštíví průměrně sledované úseky denně více než 300 uživatelů. Jsou to např. cyklistické stezky a komunikace pro pěší kolem řeky Svitavy IV. etapy, cyklostezky Brno cyklostezky Brno–Obřany–Bílovice nad Svitavou, v Přibyslavi, Jihlava–Třebíč–Raabs, cyklotrasa Brno–Vídeň a další. 

Věříme, že rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury včetně cyklostezek přispívá také k redukci dopravních nehod. Podle předběžných odhadů by projekty ROP Jihovýchod měly pomoci je snížení počtu dopravních nehod o 350 nehod ročně a vyřešit 125 kolizních míst cyklistické a automobilové dopravy. 

Dalším významným přínosem těchto projektů je zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu díky širším, kvalitním a přehledným komunikacím, můžeme zde vidět ekologickou šetrnost spočívající ve snížení zatížení obyvatel hlučností a prašností, nové terminály a vlaky zkvalitňují veřejnou hromadnou dopravu a přispívají k jejímu většímu využívání a snižování automobilové dopravy a mohli bychom najít mnohé další. 

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili téměř 13,5 miliardy korun. Zdálo by se, že máme k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy podepsané s příjemci už pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. K dnešnímu dni máme 601 ukončených projektů a 285 projektů je nyní v realizaci. 

Více informací o ROP Jihovýchod naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více