Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotace EU prvním projektům

(Jihlava 12. 12. 2007) Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém devátém zasedání dne 12. prosince 2007 v jihlavském Hotelu Gustav Mahler schválil první dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Po Moravskoslezsku je Jihovýchod druhým regionem, který má již schválené první projekty v oblasti dopravy.

Jedná se o tři projekty předložené v rámci první, kontinuální, výzvy vyhlášené 17. září 2007 pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Žadatel, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, získá prostřednictvím ROP JV dotaci z ERDF ve výši 130,5 mil. Kč pro tyto své projekty:

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice
Největším z předložených projektů v hodnotě přibližně 80 milionů korun je rekonstrukce a přeložka části silnice v obci. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2007, úplné dokončení se předpokládá v prvním pololetí 2008.

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice
Projekt v hodnotě téměř 37 milionů korun řeší komplexní přestavbu dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice do místní části Němčice.

Újezd u Brna, most 418-005
Výstavba nového mostu přes řeku Litavu v Újezdu u Brna je cílem dalšího projektu v hodnotě téměř 25 milionů korun. Předpokládá se, že stavební práce byly zahájeny v září 2007, most bude zprovozněn do 31.12.2007 a úplné dokončení je plánováno v prvním pololetí 2008.

Projekty Technické pomoci                                                                                 
Stejná výzva se týkala rovněž projektů Technické pomoci pro roky 2007 a 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod podala celkem pět projektů v celkové hodnotě 123 mil. Kč a rovněž tyto projekty byly přijaty pro financování z ERDF. Jedná se o následující projekty:
- Podpora řízení ROP JV
- Monitoring a evaluace 2008
- Řízení a implementace ROP JV 2008
- TP ROP JV - publicita a absorpční kapacita
- Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008

Vyhlášení nových výzev ROP JV
Výbor Regionální rady Jihovýchod dále schválil vyhlášení nových výzev ROP JV dne 17. prosince 2007. Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:
- 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 3.2 Rozvoj regionálních středisek (jednokolová výzva do 31. 3. 2008)
- 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (jednokolová výzva do 31. 3. 2008)
- 3.4 Veřejné služby regionálního významu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)

Bližší informace k novým výzvám k podávání projektů žádajících o dotaci z ERDF prostřednictvím ROP JV budou předmětem zvláštní tiskové informace. Více informací bude aktuálně zveřejněno rovněž na internetových stránkách http://www.jihovychod.cz/.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více