Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dotace EU prvním projektům

(Jihlava 12. 12. 2007) Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém devátém zasedání dne 12. prosince 2007 v jihlavském Hotelu Gustav Mahler schválil první dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Po Moravskoslezsku je Jihovýchod druhým regionem, který má již schválené první projekty v oblasti dopravy.

Jedná se o tři projekty předložené v rámci první, kontinuální, výzvy vyhlášené 17. září 2007 pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Žadatel, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, získá prostřednictvím ROP JV dotaci z ERDF ve výši 130,5 mil. Kč pro tyto své projekty:

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice
Největším z předložených projektů v hodnotě přibližně 80 milionů korun je rekonstrukce a přeložka části silnice v obci. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2007, úplné dokončení se předpokládá v prvním pololetí 2008.

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice
Projekt v hodnotě téměř 37 milionů korun řeší komplexní přestavbu dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice do místní části Němčice.

Újezd u Brna, most 418-005
Výstavba nového mostu přes řeku Litavu v Újezdu u Brna je cílem dalšího projektu v hodnotě téměř 25 milionů korun. Předpokládá se, že stavební práce byly zahájeny v září 2007, most bude zprovozněn do 31.12.2007 a úplné dokončení je plánováno v prvním pololetí 2008.

Projekty Technické pomoci                                                                                 
Stejná výzva se týkala rovněž projektů Technické pomoci pro roky 2007 a 2008. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod podala celkem pět projektů v celkové hodnotě 123 mil. Kč a rovněž tyto projekty byly přijaty pro financování z ERDF. Jedná se o následující projekty:
- Podpora řízení ROP JV
- Monitoring a evaluace 2008
- Řízení a implementace ROP JV 2008
- TP ROP JV - publicita a absorpční kapacita
- Publicita, vzdělávání a absorpční kapacita 2008

Vyhlášení nových výzev ROP JV
Výbor Regionální rady Jihovýchod dále schválil vyhlášení nových výzev ROP JV dne 17. prosince 2007. Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory:
- 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)
- 3.2 Rozvoj regionálních středisek (jednokolová výzva do 31. 3. 2008)
- 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (jednokolová výzva do 31. 3. 2008)
- 3.4 Veřejné služby regionálního významu (jednokolová výzva do 29. 2. 2008)

Bližší informace k novým výzvám k podávání projektů žádajících o dotaci z ERDF prostřednictvím ROP JV budou předmětem zvláštní tiskové informace. Více informací bude aktuálně zveřejněno rovněž na internetových stránkách http://www.jihovychod.cz/.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více