Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výbor Regionální rady Jihovýchod v novém složení schválil IPRM Brna

(19. 12. 2008) První zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod v nové sestavě po volbách do krajských zastupitelstev se konalo 19. prosince 2008 v Rančířově na Vysočině. Novým předsedou Regionální rady Jihovýchod byl zvolen hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, místopředsedou hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Výbor schválil financování Integrovaného plánu rozvoje města Brna nazvaného Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města.

Výbor Regionální rady schvaluje projekty financované z Regionálního operačního programu Jihovýchod, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výbor je složen z 16 členů, po osmi z každého kraje. Jihomoravský kraj kromě hejtmana Michala Haška dále zastupují: náměstek hejtmana Václav Božek, radní Zdeněk Pavlík, Jaroslav Pospíšil a Milan Venclík, členové zastupitelstva Zdeněk Dufek, Václav Horák a Stanislav Navrkal. Kraj Vysočina ve Výboru Regionální rady zastupuje hejtman Jiří Běhounek, náměstci hejtmana Libor Joukl a Vladimír Novotný, radní Martin Hyský a členové zastupitelstva Václav Kodet, Jiří Vlach, Jaroslav Vymazal a Miloš Vystrčil.

Nově zvolený předseda Michal Hašek znovu poděkoval odstupujícímu předsedovi Miloši Vystrčilovi za vstřícnost ve společných přístupech obou krajů při uplatňování dotační politiky Evropské unie v regionu Jihovýchod. „Navážeme na dobré tradice a výbornou práci našich předchůdců," zdůraznil nový předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Výbor schválil dotace ve výši téměř 540 milionů korun pro Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) 2 Brna s názvem Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Pro první část IPRM Brna nazvanou Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch byly Výborem Regionální rady schváleny dotace ve výši 523 milionů korun na předchozím zasedání 7. října 2008. Seznam projektů zařazených do obou částí IPRM Brna je zveřejněn na www.iprm.brno.cz.

Město Brno plánuje předložit žádost o dotace ještě pro třetí část IPRM Brna nazvanou Vyvážený rozvoj silně urbanizovaných oblastí.

Městu Jihlava byly schváleny Výborem Regionální rady Jihovýchod dotace ve výši přibližně 512 milionů korun pro IPRM Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti 2. července 2008. Předložení žádosti o dotace pro druhou část IPRM Jihlavy nazvanou Zlepšení dopravní infrastruktury, rozvoj veřejné a nemotorové dopravy a mobility obyvatel města je plánováno na březen 2009. Podrobnější informace o IPRM Jihlavy poskytují oficiální internetové stránky města www.jihlava.cz


zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více