Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vyjádření Regionální rady Jihovýchod ke článku Hospodářských novin ze dne 22. 3. 2012

(23. 3. 2012) Dne 22. 3. 2012 byl v Hospodářských novinách uveřejněn článek s názvem: Česko se těšilo na dotace, teď postrádá 33 miliard, konkrétně k pasáži s názvem: Některé z projektů, kvůli nimž Česko přijde o miliardy, k textu: Krajské lázně na jihu Moravy, Výše dotace: 130 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že se informace uvedené ve článku nezakládají na pravdě, zaslali jsme redakci HN následující vyjádření a informaci o zmiňovaných projektech.

 

1. V oblasti Pasohlávek je ze strany Regionální rady předpokládáno komplexní řešení celého zanedbaného území, založené na rozvoji lázeňských a rekreačních aktivit, které vytvoří jak turistické zázemí minimálně pro celý Jihomoravský kraj, tak několik desítek dlouhodobých pracovních míst. V současné době je vzhledem k procesu hodnocení a příprav území (stavebních řízení) v realizaci prozatím pouze projekt Výstavba komplexu Moravia THERMAL, který získal dotaci ve výši 331,5 milionů korun, které tvoří pouze 27 % celkových výdajů na projekt. Dotaci získala společnost ŽS Real, a.s., která do území investuje dalších 900 mil. Kč.

Tento projekt se týká výstavby a vybudování moderní turistické atraktivity disponující vnitřními a venkovními vodními atrakcemi, termálními, plaveckými a relaxačními bazény a další doprovodnou infrastrukturou. Tento projektový záměr je kvalitní, transparentně vybraný a má významný dopad na rozvoj lázeňství na jižní Moravě. Podpoří vznik nových pracovních míst, posílí turistickou nabídku, za kterou jihomoravští i jiní turisté dojíždí do sousedního Rakouska a v neposlední řadě se tím prodlouží pobyt turistů v regionu díky nabídce komplexních služeb, které tu doposud chybí. Projekt však nelze brát izolovaně, ale pouze jako první část uceleného řešení celého zanedbaného území.

 2. Na daném území se nyní připravuje druhý projekt, jehož nositelem je Thermal Pasohlávky a.s., s názvem Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky. Projekt je ve fázi podání žádosti o dotaci, ta zatím nebyla schválena, probíhá hodnocení. Předmětem předkládaného projektu je vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury ve směru západ - východ napříč územím, ležícím severně od horní Novomlýnské nádrže mezi obcí Pasohlávky a státní silnicí I.třídy Brno – Mikulov, tak, aby byl „nastartován“ další rozvoj území. Tento postup je v západních zemích naprosto běžný při rozvoji území financovaného z veřejných prostředků. V rámci projektu bude vybudována páteřní komunikace s cyklostezkou a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, optotrubky, veřejné osvětlení). Předkládaný projekt je součástí strategického záměru Jihomoravského kraje na vybudování lázeňské a rekreační zóny v lokalitě Pasohlávky a představuje pro zájmové území velký iniciační impuls. Výstavba páteřní infrastruktury je nezbytným předpokladem pro realizaci dalších projektových záměrů v této oblasti.

 

3. Rozvoj oblasti Pasohlávek a využití přírodních zdrojů termálních vod v dané oblasti je ojedinělý a propracovaný záměr i z toho pohledu, že se na něm podílí veřejná i soukromá sféra a dotace je pouze kolem 30 %.

4. Nejsme si vědomi žádného auditního nálezu či výtky, který by se k daným projektům a záměru rozvoje tohoto území vztahoval.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více