Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Zástupci Evropské komise navštívili projekty v oblasti Pasohlávek

(20. 11. 2012) Při příležitosti 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 19. 11. 2012 navštívili zástupci Evropské komise, Jack Engwegen, ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, a jeho kolegyně Tereza Krausová, dokončený projekt Lázeňský penzion u sv. Anny a právě realizované strategické projekty výstavby lázeňského a wellness komplexu Moravia THERMAL a Thermal Pasohlávky - páteřní technické a dopravní infrastruktury v oblasti.

Jack Engwegen se osobně seznámil s projekty v místě realizace, u projektů ve výstavbě se informoval na průběh stavebních prací a termíny dokončení. Při diskusi s realizátory projektů významně ocenil a vyzdvihl dlouhodobý strategický záměr, vznikající od roku 2000, a komplexní řešení lázeňského potenciálu Pasohlávek jako správné cesty k rozvoji celého území.

 Jako významnou, a pro budoucí programové období nutnou, označil místní spolupráci, kterou tyto projekty přináší v podobě právě vznikajících konkrétních podnikatelských záměrů, které budou realizované již bez dotace a tím i vznik mnoha nových pracovních míst pro obyvatele oblasti.

V rámci diskuse byl seznámen s dalšími záměry na rozvoj tohoto území, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak i v oblasti dopravní infrastruktury, kde byla diskutována nutnost dálničního napojení Brna s Vídní, právě i s ohledem na dynamický rozvoj tohoto území s maximálním využitím jeho přírodního potenciálu pro potřeby udržitelného cestovního ruchu. Diskutovány byly také kritické faktory, brzdící rozvoj území. Na závěr Jack Engwegen zdůraznil, že právě takovéto investice do rozvoje cestovního ruchu přináší vysokou ekonomickou efektivitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

 Podrobné informace o navštívených projektech:

 

Lázeňský penzion u sv. Anny

Žadatel: Biskupství brněnské

Stav projektu: ukončen

 

Díky projektu vznikl z nevyužívané a postupně chátrající fary lázeňský penzion ** kategorie v obci Pasohlávky, který nabízí možnost aktivní rekreace v atraktivní lokalitě Novomlýnských nádrží. V kombinaci s lázeňskými službami a úzkým napojením na agroturistiku a historicky významné církevní památky v okolí bude penzion poskytovat unikátní možnost trávení volného času nejen domácím návštěvníkům.

 

Výstavba komplexu Moravia THERMAL

Žadatel: ŽS REAL, a.s.

Stav projektu: projekt v realizaci

 

Předmětem projektu je vybudování moderního aquaparku disponujícího vnitřními a venkovními atrakcemi, plaveckými, relaxačními, dětskými a termálními bazény, samostatným wellness areálem se saunami, spa, relaxační zónou a s tím souvisejícími doprovodnými stravovacími provozy. Záměrem projektu je využít jedinečný potenciál cestovního ruchu na jižní Moravě ve vazbě na existenci geotermální vody, přírodní atraktivitu a dopravní dostupnost Pasohlávek a posílit dopad na mezinárodní cestovní ruch vybudováním atraktivního a mezinárodně konkurenceschopného aquaparku.  Důležitý pro projekt je také synergický efekt v rámci společně budované lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky.

 

Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky

Žadatel: Thermal Pasohlávky a.s.

Stav projektu: projekt schválen

 

V rámci projektu bude vybudována páteřní komunikace s cyklostezkou a další inženýrské sítě, například vodovod - pitná, užitková a minerální voda, kanalizace - dešťová a splašková, příprava opto-trubek, a veřejné osvětlení. V návaznosti na páteřní infrastrukturu bude rovněž vybudována navazující centrální infrastruktura na poloostrově. Projekt je součástí strategického záměru JMK na vybudování lázeňské a rekreační zóny v lokalitě Pasohlávky a představuje pro zájmové území velký iniciační impuls. Výstavba páteřní infrastruktury je nezbytným předpokladem pro realizaci dalších projektových záměrů v této oblasti.

 Celkem Regionální rada Jihovýchod podpoří jihomoravské lázeňství ve výši přibližně 600 milionů korun. Tato dotace je spojena s dalšími přímými soukromými investicemi ve výši asi jedné miliardy korun. Právě projekty, které podobným způsobem nastartují rozvoj území a umožní další investice, by měly být podporovány z prostředků EU.

návštěva projektu

návštěva projektu

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více