Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Závěrečné kolo připomínkového řízení ROP

(29. 10. 2007) K nejnovějšímu vývoji schvalování českých regionálních operačních programů Evropskou komisí.

„Věřím, že budeme moci brzy gratulovat regionům ke schválení regionálních operačních programů,\" píše Gergios Yannoussis, vedoucí oddělení pro Česko, Lucembursko a Belgii na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, v oficiálním dopise informujícím o nejnovějším vývoji schvalování českých regionálních operačních programů a pokračuje: „Všech sedm českých regionálních operačních programů bylo v těchto dnech odesláno do závěrečného kola meziresortního připomínkového řízení Evropské komise ke schválení ostatními generálními ředitelstvími EK. Neočekávám, že by během tohoto procesu vznikly závažnější problémy.\"

Pro region soudržnosti Jihovýchod tvořený krajem Vysočina a Jihomoravským krajem to znamená, že byly splněny všechny formality vůči Evropské komisi a čerpání 704 milionů EUR (což při současném kurzu znamená přibližně 19 miliard korun) z Evropského fondu pro regionální rozvoj může začít. Dotace EU přes ROP Jihovýchod budou směřovat do investičních projektů v oblastech dopravy (49 %), cestovního ruchu (19 %) a rozvoje měst a obcí (28,6 %). Programové období ROP Jihovýchod končí rokem 2013, další dva roky bude probíhat dočerpávání peněz.

První výzva
Regionální rada Jihovýchod vyhlásila v polovině září první výzvu k předkládání projektů týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury. K dnešnímu dni byly podány čtyři dopravní projekty - jsou to vůbec první projekty podané do regionálního operačního programu v České republice. Projekty žádají o 175 milionů korun z evropských dotací na rekonstrukce a zlepšení stávajících parametrů silnic II. a III. třídy a zahrnují i výstavbu a rekonstrukci mostů a stavbu protihlukových opatření.

Výzvy v dalších prioritních osách
V návaznosti na schválení ROP Jihovýchod jsou ještě letos plánovány další výzvy v oblasti cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí. V cestovním ruchu jsou nejčastěji konzultována ubytovací zařízení, zástupci měst a obcí většinou přicházejí s projekty spojenými s aktivitami ve volném čase a s regenerací veřejných prostranství.

Informační kampaň
Úkolem Regionální rady je zhodnotit přihlášené projekty a ty z nich, které splňují stanovené požadavky, doporučit pro čerpání evropských dotací. Pomocí informační kampaně chce Regionální rada Jihovýchod zajistit dostatek kvalitních projektů. V květnu 2007 se konaly úvodní konference v Jihlavě a v Brně, které informovaly o možnostech a podmínkách čerpání dotací. V listopadu proběhnou další semináře ve třinácti městech kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Aktuální informace jsou k dispozici na nových internetových stránkách http://www.jihovychod.cz/. Zájemci o dotaci mohou své záměry konzultovat s pracovníky úřadu v Brně a v Jihlavě. Všechny konzultace a materiály jsou poskytovány zdarma a individuálně podle potřeb jednotlivých žadatelů.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více