Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Závěrečné kolo připomínkového řízení ROP

(29. 10. 2007) K nejnovějšímu vývoji schvalování českých regionálních operačních programů Evropskou komisí.

„Věřím, že budeme moci brzy gratulovat regionům ke schválení regionálních operačních programů,\" píše Gergios Yannoussis, vedoucí oddělení pro Česko, Lucembursko a Belgii na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, v oficiálním dopise informujícím o nejnovějším vývoji schvalování českých regionálních operačních programů a pokračuje: „Všech sedm českých regionálních operačních programů bylo v těchto dnech odesláno do závěrečného kola meziresortního připomínkového řízení Evropské komise ke schválení ostatními generálními ředitelstvími EK. Neočekávám, že by během tohoto procesu vznikly závažnější problémy.\"

Pro region soudržnosti Jihovýchod tvořený krajem Vysočina a Jihomoravským krajem to znamená, že byly splněny všechny formality vůči Evropské komisi a čerpání 704 milionů EUR (což při současném kurzu znamená přibližně 19 miliard korun) z Evropského fondu pro regionální rozvoj může začít. Dotace EU přes ROP Jihovýchod budou směřovat do investičních projektů v oblastech dopravy (49 %), cestovního ruchu (19 %) a rozvoje měst a obcí (28,6 %). Programové období ROP Jihovýchod končí rokem 2013, další dva roky bude probíhat dočerpávání peněz.

První výzva
Regionální rada Jihovýchod vyhlásila v polovině září první výzvu k předkládání projektů týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury. K dnešnímu dni byly podány čtyři dopravní projekty - jsou to vůbec první projekty podané do regionálního operačního programu v České republice. Projekty žádají o 175 milionů korun z evropských dotací na rekonstrukce a zlepšení stávajících parametrů silnic II. a III. třídy a zahrnují i výstavbu a rekonstrukci mostů a stavbu protihlukových opatření.

Výzvy v dalších prioritních osách
V návaznosti na schválení ROP Jihovýchod jsou ještě letos plánovány další výzvy v oblasti cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí. V cestovním ruchu jsou nejčastěji konzultována ubytovací zařízení, zástupci měst a obcí většinou přicházejí s projekty spojenými s aktivitami ve volném čase a s regenerací veřejných prostranství.

Informační kampaň
Úkolem Regionální rady je zhodnotit přihlášené projekty a ty z nich, které splňují stanovené požadavky, doporučit pro čerpání evropských dotací. Pomocí informační kampaně chce Regionální rada Jihovýchod zajistit dostatek kvalitních projektů. V květnu 2007 se konaly úvodní konference v Jihlavě a v Brně, které informovaly o možnostech a podmínkách čerpání dotací. V listopadu proběhnou další semináře ve třinácti městech kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Aktuální informace jsou k dispozici na nových internetových stránkách http://www.jihovychod.cz/. Zájemci o dotaci mohou své záměry konzultovat s pracovníky úřadu v Brně a v Jihlavě. Všechny konzultace a materiály jsou poskytovány zdarma a individuálně podle potřeb jednotlivých žadatelů.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více