Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ZŠ OTEVŘENÁ JE OTEVŘENÁ

(4. 9. 2012) 3. 9. 2012 nastoupilo 220 žáků do nové školy v Brně-Žebětíně. Kompletně nová budova školy zahrnuje deset kmenových tříd, dvě odborné učebny pro angličtinu a výpočetní techniku, čtyři učebny praktického vyučování, družinu pro 120 dětí, jídelnu a  kuchyň s kapacitou pro 300 dětí, gymnastický sál a tělocvičnu pro míčové hry. Nová škola mohla být vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši více než 97 milionů korun.

V dřívějších letech byl provoz školy rozdělen do tří budov ze začátku 20. století, místo tělocvičny děti využívaly sál společenského domu a jídelnu zajišťovala mateřská školka. Děti neustále přecházely mezi budovami, což bylo, vzhledem k intenzivnímu silničnímu provozu ve středu městské části, velice nebezpečné.

Nově vybudovaná škola je určena pro první stupeň, jedná se o tzv. školu neúplnou. Budova je vhodně situována, blízko MŠ Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách.
Nové zázemí školy mohou nyní využívat nejen žáci, ale i mládež a veřejnost městské části Žebětín i pro mimoškolní aktivity, sport a další vzdělávání. Díky projektu vznikla také nová pracovní místa pro jednoho učitele, tři kuchařky a dvě uklízečky.   

Žebětín čekal na tuto budovu 70 let. Pro obyvatele má obrovský význam, vyrostl překrásný areál s nejmodernějšími prvky výuky, který, i co se týče hygieny, zdravotních a bezpečnostních norem, plně splňuje bezbariérový přístup pro invalidní děti. Bude zde obrovské zázemí pro kroužky i sportovní aktivity, které bude využívat i veřejnost v městské části. Stavbu se podařilo postavit za necelý rok, za dvě třetiny nákladů. Architektonicky krásně zapadla do rázu okolní zástavby.“ Řekl Ing. Vít Beran, starosta městské části Brno-Žebětín. 

Projekt s názvem Základní škola Otevřená, vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna.  


Nově vybudovaná škola Otevřená


Nově vybudovaná škola Otevřená

Třídy v nové škole Otevřená

Počítačové učebny v nové škole Otevřená

Slavnostní otevření školy Otevřená

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více