Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ZUŠ Jihlava získala další prestižní ocenění, gratulujeme!

(23. 4. 2014) Projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy v Jihlavě dnes převezme prestižní ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013. Projekt byl realizován také díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 56 milionů korun, realizátorem projektu bylo Statutární město Jihlava.

Soutěž TOP INVEST vyhlašuje každoročně Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jedná se o soutěž o nejlepší investiční záměr uplynulého roku. Zúčastnit se ho mohly všechny stavby, jejichž přínosem je buď dobrá ekonomická návratnost investice, nebo společenský význam a obohacení kulturního, sportovního či společenského postavení města či regionu. Vypisovatelé soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Ocenění Nejlepší investice roku 2013 získají tři stavby bez udání pořadí. Letos jsou to právě Základní umělecká škola v Jihlavě, Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje a Nová Karolina Park Ostrava. Ocenění budou předána dnes večer na slavnostním večeru u příležitosti zahájení Brněnského stavebního veletrhu v 17.00 hod. v Areálu Výstaviště, pavilonu P.

Základní umělecká škola Jihlava patří k největším v Kraji Vysočina. Tato instituce s dlouholetou tradicí vzdělává děti a mládež ve čtyřech uměleckých oborech, a to hudebním, výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém a hudebně-pohybové přípravce. Sídlí ve dvou historických budovách na Masarykově náměstí, které jsou nemovitými kulturními památkami a jsou součástí Městské památkové rezervace Jihlava. Projekt, který byl odborně veden Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem, zajistil kvalitní komplexní obnovu historických prostor, které zahrnovaly celkovou rekonstrukci interiéru a exteriéru obou budov školy, její přístavbu, půdní vestavbu, využití sklepních prostor a úpravy přilehlého dvora.

Projekt řešil zásadní problémy, které měly vliv na kvalitu a rozsah poskytovaného vzdělávání dětí a mládeže. Jednalo se především o rozšíření kapacity, kdy škola nemohla uspokojit zájem žáků o výuku, dále chyběly výstavní prostory pro prezentaci výtvarných děl žáků, skladovací prostory pro díla žáků, nebylo dostatečně řešeno odhlučnění jednotlivých učeben a neexistovala samostatná učebna pro výuku na bicí nástroje. Nebylo zajištěno dostatečné zázemí pro velké soubory a budova nebyla bezbariérově přístupná. To vše nyní nová škola zajišťuje. Realizovaná opatření umožnila rozšířit počet žáku školy o 100 dětí. V rámci projektu došlo k vytvoření 2,5 nových pracovních míst. Do soutěže TOP INVEST 2013 projekt přihlásila Regionální rada Jihovýchod. 

 

ZUŠ Jihlava

 

 

ZUŠ Jihlava

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více