Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Zveme vás na návštěvu - nové dopravní hřiště na Riviéře už funguje

Od pondělí 5. 10. 2015 zahajuje provoz unikátní dopravní hřiště, které je nejmodernější a největší v České republice. Speciální je také tím, že je zastřešeno. Hřiště mohlo vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši zhruba 69 milionů korun. Najdete je na brněnské Riviéře, nedaleko Pisáreckých tunelů.

Nové dopravní hřiště není určeno jen pro žáky základních škol, ale i pro děti ze škol mateřských. I ti nejmenší si mohou vyzkoušet zajezdit si na světelných i obyčejných křižovatkách, budou se učit, jak správně přejet vlakové koleje, zopakují si značky a pravidla na dotykové tabuli nebo vyzkouší chování v dalších modelových situacích. Pro veřejnost je hřiště k dispozici od 15 do 18 hodin.

Součástí areálu je také opravený zámeček, který bude sloužit pro přednášky o dopravních předpisech a pravidlech silničního provozu.

Dopravní výuka je připravena a bude probíhat také pro dospělé, starší a nevidomé občany. Senioři se zde seznámí s novými pravidly silničního provozu a pro všechny dospělé zájemce je určen také simulátor nárazu nebo otočný simulátor pro nácvik vystupování z převráceného auta. Neméně zajímavá je také opilecká stezka. Návštěvníci si mohou vyzkoušet pěší slalom mezi tyčemi při různých hodnotách promile v krvi.  Se speciálními brýlemi na očích se potácejí opravdu jako by byli opilí a mají za úkol projít po vytyčené trase.

 

Dopravní hřiště_Riviéra

 

Dopravní hřiště_Riviéra

 

Dopravní hřiště_Riviéra

 

Dopravní hřiště_zámeček_Riviéra

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více